Bijscholing

Bijscholing

Maas College biedt bijscholingstrajecten aan voor de sector zorg- en welzijn. Onze trajecten zijn allemaal V&VN erkend. Hieronder treft u een overzicht van de trajecten wij aanbieden.

Katheteriseren

Duur

1 Lesdag a 3 uur

Kosten

€229

Accreditatie

3 V&VN Accreditatiepunten

Beschrijving

De training Katheteriseren is gericht op het vergroten van de deskundigheid van de deelnemers m.b.t. katheteriseren. Dit wordt gedaan middels verschillende activiteiten op locatie. Allereerst worden de deelnemers middels een college voorzien van relevante theoretische kennis die ten grondslag ligt aan katheteriseren. Zo volgt er o.a. uitleg over de soorten katheters, het inbrengen en verwijderen van een katheter en een blaasspoeling. Nadat de theorie besproken is, oefenen de deelnemers het katheteriseren op een pop. Dit wordt in kleiner groepsverband gedaan, zodat iedere deelnemer de kans krijgt om te oefenen en daarnaast ook kan leren van mededeelnemers. Tijdens het oefengedeelte zal de trainer de handelingen van de deelnemers beoordelen en aftekenen a.d.h.v. de Vilans protocollen. Tot slot reflecteren de deelnemers op hun ontwikkeling middels de STARRT-methode.

Leerdoelen:

− verschillende soorten katheters benoemen;
− aandachtspunten van katheteriseren benoemen;
− toelichten wanneer een blaasspoeling nodig is;
− een blaaskatheter verwijderen;
− de voor- en nadelen van een suprapubische katheter toelichten;
− een suprapubische katheter verzorgen;
− zowel een man als vrouw katheteriseren.

Stomazorg

Duur

1 Lesdag a 3 uur

Kosten

€229

Accreditatie

3 V&VN Accreditatiepunten

Beschrijving

De training Stomazorg is gericht op het vergroten van de deskundigheid van de deelnemers m.b.t. stomazorg. Dit wordt gedaan middels verschillende activiteiten op locatie. Allereerst worden de deelnemers middels een college voorzien van relevante theoretische kennis die ten grondslag ligt aan stomazorg. Zo volgt er uitleg over de stoma, de redenen van een stoma, de benodigde materialen, de handelingen van stomazorg en de mogelijke psychische gevolgen van een stoma. Nadat de theorie besproken is, oefenen de deelnemers de stomazorg op een pop. Dit wordt in kleiner groepsverband gedaan, zodat iedere deelnemer de kans krijgt om te oefenen en daarnaast ook kan leren van mede-deelnemers. Tijdens het oefengedeelte zal de trainer de handelingen van de deelnemers beoordelen en aftekenen a.d.h.v. de Vilans protocollen.

Leerdoelen:

− zelfstandig een colonstoma, een ileostoma en urostoma verzorgen;
− de huid rondom de stoma verzorgen;
− de juiste materialen voor stomazorg gebruiken;
− zelfstandig een darmspoeling (irrigatie) uitvoeren;
− benoemen welke psychische gevolgen een stoma kan hebben.

Maagsonde inbrengen, sondevoeding geven en medicatie toedienen

Duur

1 Lesdag a 3 uur

Kosten

€249

Accreditatie

3 V&VN Accreditatiepunten

Beschrijving

De training Neusmaagsonde en Sondevoeding is gericht op het vergroten van de deskundigheid van de deelnemers m.b.t. deze onderwerpen. Dit wordt gedaan middels verschillende activiteiten op locatie. Allereerst worden de deelnemers middels een college voorzien van relevante theoretische kennis die ten grondslag ligt aan de neusmaagsonde en sondevoeding. Zo volgt er uitleg over o.a. de redenen van een neusmaagsonde, hoe deze wordt ingebracht, hoe sondevoeding wordt gegeven en hoe medicatie toegediend wordt via de neusmaagsonde. Nadat de theorie besproken is, oefenen de deelnemers de handelingen op een pop. Dit wordt in kleiner groepsverband gedaan, zodat iedere deelnemer de kans krijgt om te oefenen en daarnaast ook kan leren van mede-deelnemers. Tijdens het oefengedeelte zal de trainer de handelingen van de deelnemers beoordelen en aftekenen a.d.h.v. de Vilans protocollen. Tot slot reflecteren de deelnemers op hun ontwikkeling middels de STARRT-methode.

Leerdoelen:

-         benoemen welke zorgvrager een neusmaagsonde nodig heeft;
-         demonstreren hoe een neusmaagsonde wordt ingebracht;
-         demonstreren hoe je sondevoeding geeft;
-         berekenen hoeveel ml sondevoeding de zorgvrager nodig heeft;
-         benoemen hoe je medicatie toedient via de Neusneusmaagsonde;
-         een neusmaagsonde verwijderen.

Tracheacanule en zuurstof toedienen

Duur

1 Lesdag a 3 uur

Kosten

€229

Accreditatie

4 V&VN Accreditatiepunten

Beschrijving

De training Tracheacanule verzorgen en zuurstof toedienen is gericht op het vergroten van de deskundigheid van de deelnemers m.b.t. deze onderwerpen. Dit wordt gedaan middels verschillende activiteiten op locatie. Allereerst worden de deelnemers middels een college voorzien van relevante theoretische kennis die ten grondslag ligt aan de Tracheacanule verzorgen en zuurstof toedienen. Zo volgt er uitleg over o.a. de redenen van een tracheacanule, hoe deze wordt verzorgd, hoe zuurstof wordt toegediend en wanneer dit nodig is. Nadat de theorie besproken is, oefenen de deelnemers de handelingen op een pop. Dit wordt in kleiner groepsverband gedaan, zodat iedere deelnemer de kans krijgt om te oefenen en daarnaast ook kan leren van mede-deelnemers. Tijdens het oefengedeelte zal de trainer de handelingen van de deelnemers beoordelen en aftekenen a.d.h.v. de Vilans protocollen. Tot slot reflecteren de deelnemers op hun ontwikkeling middels de STARRT-methode.

Leerdoelen:

-         benoemen wat een tracheastoma is
-         benoemen wat een tracheacanule is
-         benoemen waarom zorgvragers een tracheacanule/tracheastoma hebben
-         benoemen hoe een tracheabuitencanule/tracheastoma verzorgd wordt (alleen voor niveau 4)
-         benoemen hoe een trachea binnen canule/tracheastoma wordt verzorgd
-         benoemen wat voor invloed een tracheastoma heeft op de psyche van de zorgvrager
-         benoemen welke zorgvrager zuurstof toegediend krijgt
-         de verschillende toedieningsvormen van zuurstof benoemen
-         berekenen hoeveel liter zuurstof er in een cilinder aanwezig is
-         Aan het einde van deze training kun je berekenen hoelang de zorgvrager met de aanwezige zuurstof toe kan

Medicatie en Geneesmiddelen

Duur

1 Lesdag a 3 uur

Kosten

€229

Accreditatie

3 V&VN Accreditatiepunten

Beschrijving

De training Medicatie / Geneesmiddelen is gericht op het vergroten van de deskundigheid van de deelnemers m.b.t. het verlenen van deze specifieke zorg. Dit wordt gedaan middels verschillende activiteiten op locatie. Allereerst worden de deelnemers middels een college voorzien van relevante theoretische kennis. Zo is er een Algemene inleiding over medicijngebruik volgens de bekwaamheidseisen, veiligheidseisen en -voorschriften en wettelijke richtlijnen. Nadat de theorie besproken is, gaan deelnemers aan de slag om actief informatie op te zoeken over medicijnen en de verschillende toepassingen hiervan. Dit wordt in kleiner groepsverband gedaan, zodat iedere deelnemer de kans krijgt om te oefenen en daarnaast ook kan leren van mede-deelnemers. Tijdens het oefengedeelte zal de trainer de handelingen van de deelnemers beoordelen en aftekenen a.d.h.v. de Vilans protocollen. Tot slot reflecteren de deelnemers op hun ontwikkeling middels de STARRT-methode.

Gedurende de training werken de deelnemers aan verschillende leerdoelen. Aan het einde van de training Medicatie / Geneesmiddelen kan de deelnemer:

  • Benoemen waarom je géén medicatie toe mag dienen
  • Zelfstandig informatie over medicatie opzoeken in het farmacotherapeutisch kompas
  • 4 medicijngroepen benoemen
  • Benoemen welke medicatie onder deze medicijngroepen vallen
  • Benoemen op welke wijze medicatie toegediend kan worden 
  • Benoemen waarom medicatie op verschillende wijze toegediend kan worden

Onze trajecten zijn ontwikkeld door professionals en gericht op professionals die al werken in de sector zorg en welzijn. Tijdens de trajecten is er veel interactie en koppeling tussen theorie en praktijk. Dit zorgt ervoor dat er wekelijks een ontwikkeling plaatsvind die direct in de praktijk ingezet kan worden. Het Maas College werkt hierbij met ervaren docenten die uit de sector zorg en welzijn komen (BIG geregistreerd). Hierdoor zijn de trajecten up to date en van hoge kwaliteit.  Gedurende de ontwikkeling van de trajecten is er veel interactie en afstemming geweest met werkgevers van de betreffende sector. In samenspraak zijn de genoemde trajecten ontwikkeld en worden deze structureel up to date gehouden door inspraak van werkgevers.

Trajecten duren van een dagdeel tot een aantal dagen, je volgt afhankelijk van de training een deel theorie met praktijkhandelingen. Alle trajecten worden afgesloten door een kennis en inzichttoets. Na het behalen van een positief resultaat ontvang je een certificaat van het Maas College.

Laat je ontwikkelen en groei verder in je professionaliteit, meld je snel aan voor een van de bijscholingstrajecten van het Maas College. Slagen doen we samen!