Financiering

Studiefinanciering

Gaat u voor een MBO-opleiding in BOL-variant? Dan is de kans groot dat u recht heeft op studiefinanciering. Via de website Studiefinanciering - DUO kan je nagaan of je voldoet aan de gestelde voorwaarden van DUO. Vaak kunt u dan al zien voor welke bedrag u in aanmerking komt en hoe u dit kunt aanvragen vanaf de start van je opleiding ontvang je dan studiefinanciering om hiermee je opleiding te financieren. De studiefinanciering loopt de hele nominale opleidingsduur door. De nominale duur van je opleiding vind je Opleidingen | Maascollege.nl.

Levenlanglerenkrediet

Wilt u een opleiding volgen, maar hebt u geen recht meer op reguliere studiefinanciering? Als u jonger bent dan 56 jaar kunt u misschien toch geld lenen. U kunt tegen gunstige voorwaarden nog altijd geld lenen bij de overheid. Dit noemen ze het Leven-lang-leren-krediet en biedt een uitkomst voor volwassenen die nog graag een opleiding zouden willen volgen, maar geen recht meer hebben op studiefinanciering. Voor meer informatie kijk dan op Levenlanglerenkrediet - DUO.

STAP Budget

Per 1 maart 2022 kan je als werkenden en werkzoekenden in aanmerking komen voor een budget van maximaal € 1.000 per jaar voor opleiding en ontwikkeling. De voorwaarden voor toekenning staan op STAP-budget | Leven Lang Ontwikkelen | Rijksoverheid.nl en STAP-budget | UWV | Particulieren. Door hiervoor in aanmerking te komen zullen je lesgelden veel lager uitvallen.
Vanaf 1 januari kun je een aanvraag doen voor STAP subsidie. Hierbij hulp nodig? Neem dan contact op met het Maas College.

Elke werkenden of werkzoekenden heeft recht op betaalbaar en kwalitatief beroepsonderwijs. Als je een opleiding voor jouw (toekomstige) beroep volgt dan mag je alle studiekosten hiervoor fiscaal in aftrek brengen als persoonsgebonden aftrek. Er geldt alleen een drempel van € 250, -. Tot de studiekosten behoren alle kosten die betrekking hebben op de opleiding, zoals lesgeld, examengeld, studieboeken, naslagwerken en overig studiemateriaal.