Verslag van werkzaamheden 2019

In dit verslag van werkzaamheden staat de verantwoording van de uitgevoerde werkzaamheden centraal, met betrekking tot de MBO opleidingen die het Maas College aanbiedt. Het jaar 2019 stond in het teken van de start van het Maas College. Vanaf november 2018 is de eerste opleiding Sociaal Maatschappelijk Dienstverlening officieel van start gegaan. In 2019 zijn in de maanden februari, mei, september en november nieuwe cohorten van deze opleiding gestart. In september zijn eveneens de opleidingen Onderwijsassistent als Gespecialiseerd Pedagogisch medewerker van start gegaan. 

Het Maas College is een jonge, kleinschalige en professionele organisatie, die continu wenst te voldoen aan hoogwaardige onderwijskwaliteit. In de praktijk betekent dit zowel processen ontwerpen, verbeteren, veranderen als vernieuwen. Het Maas College is een organisatie die stap voor stap, gedoseerd, wenst te groeien. Daarbij hoort een een gedegen beleid met betrekking planning, controle en borging van de kwaliteit. In deze rapportage vind u inzicht in stand van zaken hiervan in 2019 en een beschrijving van doelen en acties om te blijven voldoen aan hoogwaardige onderwijskwaliteit. 

Waardevol om te vermelden in deze is het eerstejaarsonderzoek, van de Inspectie van onderwijs, dat heeft plaatsgevonden in november 2019. De bevindingen van het panel en de door het Maas College te nemen maatregelen zullen in deze rapportage worden weergeven. Het volledige inspectierapport is uiteraard openbaar en dus voor het publiek toegankelijk. We vertrouwen erop met dit rapport meer inzicht te geven in de door het Maas College uitgevoerde werkzaamheden en vooruit te blikken op voorgenomen veranderingen in de toekomst. 

Het verslag van werkzaamheden is op te vragen via info@maascollege.nl.