Verslag van werkzaamheden 2020

Verslag van werkzaamheden 2020

Het Maas College is een kleinschalige en professionele organisatie, die continu wenst te voldoen aan hoogwaardige onderwijskwaliteit. In de praktijk betekent dit zowel processen ontwerpen, verbeteren, als vernieuwen. Op deze wijze wil het Maas College stapsgewijs groeien en verworden tot een volwassen onderwijsorganisatie die haar studenten sociaal en economisch laat slagen. 

Afgelopen studiejaar heeft het Maas College een grote groei doorgemaakt en is het aantal studenten, medewerkers en het opleidingsaanbod toegenomen en uitgebreid. In het voorjaar 
van 2020 heeft de onderwijsinspectie twee extra opleidingen erkend aan de organisatie, namelijk de opleiding Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen (niveau 4) en Verzorgende IG (niveau 3). De opleiding Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen is van start gegaan in het laatste kwartaal van 2019-2020 en de opleiding Verzorgende IG is in 2020-2021 gestart. Daarnaast zijn we naast onze BOL opleidingen het afgelopen jaar ook BBL opleidingen gaan aanbieden. Vanaf maart 2020 stond ook het Maas College onder invloed van COVID-19 dat zijn weerslag heeft gehad op het onderwijs en de organisatie. De maatschappelijke ontwikkelingen hebben de organisatie op scherp gezet, maar hebben haar er niet van weerhouden om het onderwijs naar tevredenheid te continueren. 

Het volledige verslag van werkzaamheden is op te vragen via info@maascollege.nl.