Gerben

Gerben Mesman

In het onderwijs gaat het wat mij betreft om het grote geheel. Waar leiden we voor op en welke elementen spelen daar een belangrijke rol in.

Zo is kennis van groot belang, maar ook zicht op onderlinge relaties en verbinding tussen mensen. Vanuit deze optiek worden mogelijkheden zichtbaar om samen doelen te bereiken.

Als directeur van het Maas College staat de menselijke maat voor mij centraal.

Het Maas College staat dan ook voor persoonlijke benadering en begeleiding. Als directeur draag ik dan ook graag bij om studenten op basis van eigen kracht te laten slagen in het NU en in de toekomst. Maatschappelijke, sociaal en economisch groeien!

Waarom kies je voor Maas College

Wij willen een voorbeeld zijn voor anderen en laten zien dat hard werken en studeren loont. Op Maas College staat geloof in eigen kracht en kunnen centraal. Net als het ontwikkelen en inzetten van talent.

Onze visie sluit aan bij onze opleidingen waarin persoonlijke ontwikkeling en het bevorderen van zelfredzaamheid en zelfstandigheid van mensen centraal staat. Wij zijn gedreven om jou zo goed mogelijk te begeleiden naar je diploma. Onze visie ligt aan de basis van ons no-nonsense beleid waarin de focus ligt op het continu verhogen van de kwaliteit van de organisatie en opleiding.

Je opleiding is een investering in je toekomst. Daarom zijn onze MBO BOL en BBL opleidingen erkend door het Ministerie van OCW. Dit maakt je diploma waardevast en herkenbaar op de arbeidsmarkt. De BOL opleidingen van Maas College voldoen aan de eisen die de wet studiefinanciering hier aan stelt.

foto-inzet-over-ons

Voltijd en deeltijd studeren op Maas College

Op Maas College bieden we verkorte mbo-opleidingen op niveau 3 en niveau 4 die zoveel mogelijk aansluiten op jouw studie- en beroepswensen en passen bij de invulling van jouw leven. Daarom kan je bij ons studeren in vol- en deeltijd (BBL). Kies je voor voltijd, dan volg je een Beroeps Opleidende Leerweg (BOL). Lees hier wat het verschil is tussen BOL en BBL studeren.

De opleidingen duren 15 maanden en bestaan uit vier praktijkgerichte lesblokken van tien weken. Alle theorie die je op school leert kan je direct toepassen op de werkvloer. Ook de opdrachten zijn uit te voeren binnen je baan of op je stageplek. De opleidingen zijn opgedeeld in vier blokken van tien weken. De eerste twee blokken bestaan uit een basisopleiding, gevolgd door twee profielblokken die nog verder zijn toegespitst op jouw beroepskeuze en/of eventuele Hbo-vervolgopleiding.

1 vaste dag in de week klassikaal en 1½ dag online generieke vakken voor niveau 4 en bij niveau 3 is het 1 dag klassikaal en 1 dag online generieke vakken. De BOL of BBL opleidingen op Maas College voldoen aan de eisen die gesteld worden door het ministerie van OC&W en bijzonder aan onze opleidingen is dat ze verkort zijn. Je kunt in 15 maanden je diploma behalen en hierna aan de slag binnen de branche van jouw opleiding.

Start je opleiding per kwartaal

Maas College start elk kwartaal met nieuwe opleidingen. Je hoeft dus niet een heel schooljaar te wachten, maar je kan snel starten met de opleiding van jouw keuze.

Wij zijn ons ervan bewust dat je opleiding een investering in je toekomst is. Je diploma van Maas College is daarom erkend door het ministerie van OCW, waardevast en herkenbaar op de arbeidsmarkt.

Meer info en contact

Wil je meer weten over onze opleidingen? Klik dan hier voor onze opleidingsinformatie of neem contact op via info@maascollege.nl