Verslag van werkzaamheden

Verslag van werkzaamheden

2020

Het Maas College is een kleinschalige en professionele organisatie, die continu wenst te voldoen aan hoogwaardige onderwijskwaliteit. In de praktijk betekent dit zowel processen ontwerpen, verbeteren, als vernieuwen. Op deze wijze wil het Maas College stapsgewijs groeien en verworden tot een volwassen onderwijsorganisatie die haar studenten sociaal en economisch laat slagen.

Afgelopen studiejaar heeft het Maas College een grote groei doorgemaakt en is het aantal studenten, medewerkers en het opleidingsaanbod toegenomen en uitgebreid. In het voorjaar
van 2020 heeft de onderwijsinspectie twee extra opleidingen erkend aan de organisatie, namelijk de opleiding Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen (niveau 4) en Verzorgende IG (niveau 3). De opleiding Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen is van start gegaan in het laatste kwartaal van 2019-2020 en de opleiding Verzorgende IG is in 2020-2021 gestart. Daarnaast zijn we naast onze BOL opleidingen het afgelopen jaar ook BBL opleidingen gaan aanbieden. Vanaf maart 2020 stond ook het Maas College onder invloed van COVID-19 dat zijn weerslag heeft gehad op het onderwijs en de organisatie. De maatschappelijke ontwikkelingen hebben de organisatie op scherp gezet, maar hebben haar er niet van weerhouden om het onderwijs naar tevredenheid te continueren.

Het volledige verslag van werkzaamheden is op te vragen via info@maascollege.nl.

2019

In dit verslag van werkzaamheden staat de verantwoording van de uitgevoerde werkzaamheden centraal, met betrekking tot de MBO opleidingen die het Maas College aanbiedt. Het jaar 2019 stond in het teken van de start van het Maas College. Vanaf november 2018 is de eerste opleiding Sociaal Maatschappelijk Dienstverlening officieel van start gegaan. In 2019 zijn in de maanden februari, mei, september en november nieuwe cohorten van deze opleiding gestart. In september zijn eveneens de opleidingen Onderwijsassistent als Gespecialiseerd Pedagogisch medewerker van start gegaan.

Het Maas College is een jonge, kleinschalige en professionele organisatie, die continu wenst te voldoen aan hoogwaardige onderwijskwaliteit. In de praktijk betekent dit zowel processen ontwerpen, verbeteren, veranderen als vernieuwen. Het Maas College is een organisatie die stap voor stap, gedoseerd, wenst te groeien. Daarbij hoort een een gedegen beleid met betrekking planning, controle en borging van de kwaliteit. In deze rapportage vind u inzicht in stand van zaken hiervan in 2019 en een beschrijving van doelen en acties om te blijven voldoen aan hoogwaardige onderwijskwaliteit.

Waardevol om te vermelden in deze is het eerstejaarsonderzoek, van de Inspectie van onderwijs, dat heeft plaatsgevonden in november 2019. De bevindingen van het panel en de door het Maas College te nemen maatregelen zullen in deze rapportage worden weergeven. Het volledige inspectierapport is uiteraard openbaar en dus voor het publiek toegankelijk. We vertrouwen erop met dit rapport meer inzicht te geven in de door het Maas College uitgevoerde werkzaamheden en vooruit te blikken op voorgenomen veranderingen in de toekomst.

Het verslag van werkzaamheden is op te vragen via info@maascollege.nl.